X
والدین موفق

والدین موفق

جملاتی تربیتی برای تربیت بهتر کودکان
بازدید : 3بعضی مواقع به اشتباه کودکان را بزرگسال فرض می کنید و برای تربیتشان با آنها با جملات گوشه و کنایه سخن می گویید، فکر می کنید آنها استعاره را خوب می فهمند در حالیکه بهترین حالت این است که با آنها ساده و با زبان خودشان سخن بگویید.برخی اوقات به اشتباه کودکان را بزرگسال فرض می کنیم و با آنها با گوشه و کنا

روش آموزش صرفه جویی به کودکان
بازدید : 0صرفه جویی یکی از نکته های مهمی هست که باید با ترفندهایی آن را به کودک یاد بدهیم‎صرفه جویی یکی از نکته های مهم در زندگی های امروزی است که باید با ترفندهایی آن را به کودک تان یاد بدهید. صرفه جویی یعنی درست مصرف کردن که کمک بسیاری در کم کردن هزینه های زندگی می کند.از همین الآن صرفه جویی را به کودک تان

دررفتن از زیر کار به سبک کودکانه (بی مسئولیتی)
بازدید : 8یکی از اهداف مهم تربیتی والدین این است که فرزندانی متعهد و مسئولیت پذیر با هر سبک تربیت کنندیکی از هدف های مهم تربیتی والدین این است که فرزندانی متعهد و مسئولیت پذیر تربیت کنند. حال این مسئولیت پذیری هم باید در قبال خود و هم در برابر سایر اعضای خانواده باشد.«زنی 35 ساله هستم، کارمند و دارای یک فرزند

 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید