X
دانستنی های قبل از ازدواج

دانستنی های قبل از ازدواج

مشاوره برای شخصیت شناسی قبل ازدواج
بازدید : 8پیش از ازدواج کردن و بله گفتن، نزد مشاور بروید، تست بدهید‎همیشه شنیده ایم که قبل از ازدواج کردن و بله گفتن، نزد مشاور بروید، تست بدهید و زیر و بم شخصیت همدیگر را از نگاه یک مشاور امین بررسی کنید. اما در مشاوره چه اتفاقاتی قرار است بیفتد؟ تست های ازدواج چه چیزی را به شما می گویند؟چرا باید مشاوره بگیر

زندگی زناشویی و ترس از تعهد در ازدواج
بازدید : 2برخی از افراد مجرد، فکر می کنند که قبول تعهد و ازدواج،آرامش آنان را سلب می کندامروزه خیلی ها را می بینیم که از زیر بار تعهد زناشویی یا تعهد ازدواج شانه خالی می کنند.بیشتر این افراد مجرد، تصور می کنند که ازدواج و قبول تعهد، آسایش و آرامش آنان را سلب می کند و در واقع آن طور که می خواهند نمی توانند زند

چگونه مورد پسند خواستگار خود باشم؟
بازدید : 4مراسم خواستگاری کردن هر پسری از هر دختری علتی بر ازدواج حتمی این دو نفر نخواهد بودخواستگاری کردن هر پسری از هر دختری دلیلی بر ازدواج صد در صد این دو نفر نیست. اگر شما هم جزو دسته دخترهایی هستید که خواستگارانی دارید ولی فکر می کنید مورد پسند آنها قرار نمی گیرید بهتر است با ما همراه شوید.چرا خواستگارا

برای ازدواج اختلاف سنی مناسب بین پسر و دختر چقدر است؟
بازدید : 3فرهنگ غربی همخانه شدن پیش از ازدواج معنا نداردازدواج هم از نظر مذهبی و هم از دیدگاه عرف و ارزش های جامعه امری مقدس هست. برخلاف برخی جوامع غربی که ازدواج را امری جنسی می بینند در جامعه ما ازدواج شروع رابطه ای مقدس بین مرد و زن است و دیدگاه علمی و اجتماعی ما با این طرز نگاه غربی ها کاملا متفاوت است.هم

 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید