X
داستان های سفر

داستان های سفر

معرفی روش های جهت یابی در طبیعت
بازدید : 1دانستن علم جهت یابی برای یک روز در طبیعت مفید خواهد بود. بقیه جا موندند یا ما عقب افتادیم؟! کاش از این طرف نمیومدیم. بیا از همین راه برگردیم، ولی… این درخت رو اومدنی ندیدیم! همین طرفه؟! فکر کنم گم شدیم…ممکنه تجربه گم کردن راه در طبیعت داشته باشید اما این وضیعت وقتی خطرناک می شود که، GPS یا قطب نما ه

آداب رفتن به رستوران در کشورهای دنیا (+عکس)
بازدید : 2اگر درباره آداب و رسوم غذا خوردن مقصد مورد نظر خود به عنوان یک گردشگر آگاهی داشته باشید آن زمان می توانید بدون جلب توجه افراد در رستوران مورد نظرتان-واقع در مقصد فلان به راحتی و با آرامش غذا را میل کنید.احتمالا، اینکه باید در هر شهری به نحوه خاصی غذا خورد برای بعضی ها خوشایند نباشد اما با توجه به ای

 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید