X
تفاهم در زناشویی

تفاهم در زناشویی

بیشتر شدن رابط صمیمی با دروغ گفتن به شریک زندگی
بازدید : 2

همیشه مواردی بوده که شریک زندگی خود دروغی برای صمیمیت بیشتر گفته باشیداین ایده که دروغ حتی در روابط بسیار خوب هم وجود دارد، برای بسیاری ناخوشایند است. اما حقیقت این است که دروغ در برخی موارد حتی به رشد و پرورش عشق کمک می

عوارض بعد از خیانت کردن (14 مورد)
بازدید : 3بیشتر خیانت کارها تلاش می کنند کار خودشان را توجیه کنند‎گاهی اوقات از گوشه و کنار خبر خیانت کسی به همسرش را می شنوید. به نظر می رسد که این روزها در جوامع غربی خیانت به مسئله ای عادی تبدیل شده هست و فقط مربوط به هیچ جنسیت یا جایگاه اجتماعی خاصی هم نیست. کارمان هر چه که باشد (سیاستمدار، معلم، ورزشکار،

تلگرام بازی و سوء تفاهم همسر
بازدید : 5صب اپلیکیشن تلگرام روی گوشی تلفن همراه، می تواند مثل شمشیر دو لبه باشدپنج، شش سال پیش را به یاد بیاورید؛ زمانی که هنوز استفاده از تلفن های هوشمند فراگیر نشده بود. آن روزها چقدر با همسرتان وقت می گذراندید؟ چقدر با فرزندتان بازی می کردید و ساعات خانه بودن تان را چطور سپری می کردید؟ تلفن های هوشمند به

 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید